Regulile clubului

1.1. Calitatea de membru este atribuită pe criterii nominale şi poate fi transferată în favoarea unei persoane terţe doar o singură dată. Cardul lunar nu poate fi transferat pe numele unei persoane terţe. Accesul în club se efectuează exclusiv în baza prezentării cardului de club.

1.2. În cazul pierderii cardului de club este necesar să raportaţi acest fapt administraţiei clubului, în vederea perfectării unui alt card. Preţ – 100 lei.

1.3. Clubul îşi rezervă dreptul de a comercializa calitatea de membru al clubului în baza unor clauze individuale.

1.4. Suspendarea cardului de club: 3 luni – 7 zile, 12 luni – 30 zile.

Programul de lucru al clubului – non-stop 24/24.

2.1. Membrii clubului vor respecta regulile ordinii publice, igiena corporală şi nu vor utiliza parfumuri puternice.

2.2. Pentru depozitarea obiectelor personale, pe durata aflării în club, sunt puse la dispoziţie dulăpioarele individuale din vestiar, precum şi un safeu la recepţie. Clubul declină orice răspundere pentru obiectele pierdute sau lăsate fără supraveghere.

2.3. La finalul antrenamentului dulăpiorul din vestiar se va elibera, iar prosopul arendat va fi returnat la recepţie. În cazul pierderii prosopului se va rambursa costul acestuia. Prosopul oferit de club se va utiliza doar pentru antrenamentele în sala de forţă şi /sau în sala pentru programele în grup. Pentru duş şi saună se vor utiliza prosoapele personale.

2.4. Obiectele uitate în club sunt păstrate timp de 30 de zile. La expirarea acestui termen acestea din urmă vor fi distruse, cu excluderea oricăror despăgubiri.

2.5. Din motive de securitate, în club sunt montate dispozitive de supraveghere video.

2.6. Se interzice: fumatul, consumul băuturilor alcoolice, a substanţelor narcotice; accesul în club cu armă;  inregistrarea video, audio sau fotografierea;comercializarea de produse sau servicii.

3.1. Accesul în zona de antrenament se permite doar în îmbrăcăminte şi încălţăminte sportivă, care acoperă piciorul în întregime şi cu prosopul  personal,  ori prosopul arendat de la receptie contra plata.

3.2. La sfârşitul antrenamentului, inventarul utilizat va fi returnat în locurile special amenajate. Fiecare membru al clubului poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea echipamentului utilizat.

3.3. Nu se recomandă utilizarea telefoanelor mobile în sălile de antrenament.

4.1. Se recomandă a se evita frecventarea clubului în cazul prezenţei bolilor contagioase şi a celor respiratorii. sănătăţii, inclusiv rezultate în urma unor accidente survenite pe teritoriul clubului.

4.2. Prin citirea şi semnarea prezentului Regulament, fiecare membru exonerează Clubul de orice răspundere aferentă survenirii unor eventuale traume sau a oricărui alt gen de prejudicieri asupra
4.3.  Înainte de începerea antrenamentelor este obligatorie urmarea unei instruiri preliminare în sala de forţă.